Translatica, kierunek polsko-angielski
stoczyć czasownik, aspekt dokonany;
roll;
fight;
roll down;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich