Translatica, kierunek polsko-angielski
stawać w szranki czasownik, aspekt niedokonany; → tilt
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich