Translatica, kierunek polsko-angielski
stapiać czasownik, aspekt niedokonany;
fusion techniczny;
alloy;
melt;
blend;
merge;
thaw;
melt down;
liquefy;
flux;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich