Translatica, kierunek polsko-angielski
stan zobowiązań rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → liabilities
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich