Translatica, kierunek polsko-angielski
stan konta rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
balance finanse;
bank balance finanse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich