stać na czele

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
stać na czele
czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany
head 
przenośne
lead 
przenośne
front 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich