Translatica, kierunek polsko-angielski
środek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
middle;
centre ang. brytyjska;
center ang. brytyjska, ang. amerykańska;
medium;
means ang. brytyjska, ang. amerykańska, książkowe, oficjalne;
measure książkowe, oficjalne;
remedy;
means;
agent;
mean przenośne;
midst;
midpoint;
resource;
inside;
interior;
resources;
substance ang. brytyjska, ang. amerykańska;
centrum;
drug;
expedient;
average;
heart;
vehicle;
device;
measures;
inner;
resource;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich