Translatica, kierunek polsko-angielski
sprawowanie władzy rzeczownik, rodzaj nijaki;
administration ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich