Translatica, kierunek polsko-angielski
spocznik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
landing budownictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich