Translatica, kierunek polsko-angielski
spiętrzać czasownik, aspekt niedokonany;
accumulate przenośne;
pile up;
heap;
bank up;
dam;
dam up;
stack;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich