Translatica, kierunek polsko-angielski
solidny przymiotnik;
reliable psychologia, informatyka;
solid potoczne, nieoficjalne;
sound ekonomia, potoczne, nieoficjalne;
robust informatyka;
steady;
strong;
steadfast;
massive;
honest;
sterling;
secure;
stout;
safe;
massy;
square;
thorough potoczne, nieoficjalne;
sturdy;
durable;
hearty;
heavy;
firm przenośne;
telling;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich