Translatica, kierunek polsko-angielski
skutkować czasownik, aspekt niedokonany;
result informatyka;
work;
effect;
result in;
outcome;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich