Translatica, kierunek polsko-angielski

skupisko wakansów rzeczownik, rodzaj nijaki; → vacancy cluster
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich