Translatica, kierunek polsko-angielski

skupienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
concentration chemia, medycyna;
agglomeration techniczny;
aggregate chemia, medycyna;
aggregation chemia;
focus;
pile-up;
cluster;
focusing;
grouping;
focussing;
agglomerate chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich