Translatica, kierunek polsko-angielski
składać pieniądze w banku czasownik, aspekt niedokonany;
bank;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich