Translatica, kierunek polsko-angielski
sień rzeczownik, rodzaj żeński;
hallway;
hall;
lobby;
corridor;
vestibule;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich