Translatica, kierunek polsko-angielski
sedno rzeczownik, rodzaj nijaki;
crux książkowe, oficjalne;
core przenośne;
essence filozofia;
gist książkowe, oficjalne;
substance;
kernel przenośne;
point;
heart;
nitty-gritty książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
pivot przenośne;
nub;
pith przenośne;
nature;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich