Translatica, kierunek polsko-angielski
sedno sprawy rzeczownik, rodzaj nijaki;
gist;
kernel;
heart;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich