Translatica, kierunek polsko-angielski
schylić czasownik, aspekt dokonany;
bend;
incline;
stoop;
bend down;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich