Translatica, kierunek polsko-angielski
sądownictwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
judiciary prawo;
judicature prawo;
bench;
court nauki ścisłe;
justice;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich