Translatica, kierunek polsko-angielski
rzeczpospolita rzeczownik, rodzaj żeński;
republic;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich