Translatica, kierunek polsko-angielski
ryzykować czasownik, aspekt niedokonany;
risk;
venture;
hazard;
gamble;
chance;
adventure;
stake;
risking;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich