Translatica, kierunek polsko-angielski

rymować czasownik, aspekt niedokonany;
rhyme;
rime;
versify;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich