Translatica, kierunek polsko-angielski
rozwidniać czasownik, aspekt niedokonany, bezosobnik/forma bezosobowa;
clear up;
brighten;
dawn;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich