Translatica, kierunek polsko-angielski
rozwalić czasownik, aspekt dokonany;
smash przenośne, potoczne, nieoficjalne;
sprawl potoczne, nieoficjalne;
crash potoczne, nieoficjalne;
smash up potoczne, nieoficjalne;
prang;
demolish;
hit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich