Translatica, kierunek polsko-angielski
rozwalać czasownik, aspekt niedokonany;
smash przenośne, potoczne, nieoficjalne;
shatter;
smash up potoczne, nieoficjalne;
demolish;
sprawl potoczne, nieoficjalne;
crash potoczne, nieoficjalne;
loll;
knock down potoczne, nieoficjalne;
chuck;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich