Translatica, kierunek polsko-angielski
roztwarzać czasownik, aspekt niedokonany;
dissolve;
solution;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich