Translatica, kierunek polsko-angielski
rozrastanie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
increase;
growing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich