Translatica, kierunek polsko-angielski
rozradzać czasownik, aspekt niedokonany;
multiply;
breed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich