Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpuszczanie wtórne rzeczownik, rodzaj nijaki; → resolution
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich