Translatica, kierunek polsko-angielski
rozprzestrzeniony przymiotnik;
diffuse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich