Translatica, kierunek polsko-angielski
rozproszyć się czasownik, aspekt niedokonany;
scatter;
disperse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich