Translatica, kierunek polsko-angielski
rozplenić czasownik, aspekt dokonany;
multiply;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich