Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpłatać czasownik, aspekt dokonany;
split;
cleave;
slit;
gash;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich