Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpierzchnąć czasownik, aspekt dokonany;
disperse;
scatter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich