Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpasany przymiotnik;
unbridled;
dissolute;
debauched;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich