Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpasanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
debauchery celownik;
debauch;
licence;
license;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich