Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpad rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
decay biologia, chemia, fizyka, psychologia;
disintegration chemia, medycyna, fizyka;
decomposition biologia, chemia, psychologia;
dissolution chemia, medycyna;
collapse;
break-up;
breakdown biologia, chemia, medycyna, fizyka;
destruction biologia, chemia;
breakup;
degradation biologia, chemia, medycyna;
division;
cleavage;
splitting;
lysis;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich