Translatica, kierunek polsko-angielski
rozleźć czasownik, aspekt dokonany;
disperse potoczne, nieoficjalne;
sprawl potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich