Translatica, kierunek polsko-angielski
rozjaśniać się czasownik, aspekt niedokonany;
brighten;
light up przenośne;
lighten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich