Translatica, kierunek polsko-angielski
rozgoryczać czasownik, aspekt niedokonany;
embitter;
disgust;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich