Translatica, kierunek polsko-angielski
rozgłaszać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też rozgłosić
broadcast informatyka, żartobliwe;
divulge;
publicize;
trumpet;
proclaim;
announce;
spread;
broadcast informatyka, techniczny;
publish;
blaze;
advertising techniczny;
blazon;
spread;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich