Translatica, kierunek polsko-angielski
rozczochrać czasownik, aspekt dokonany;
dishevel;
ruffle;
unkempt;
tousle;
rumple;
blowzy;
tousy;
tousled;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich