Translatica, kierunek polsko-angielski
rozczarowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
letdown;
dismay;
comedown;
chagrin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich