Translatica, kierunek polsko-angielski
rozchodzić się promieniowo czasownik, aspekt niedokonany, bezosobnik/forma bezosobowa; → radiate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich