Translatica, kierunek polsko-angielski
rojowy przymiotnik;
swarm;
cluster;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich