rodzina

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
rodzina
rzeczownik, rodzaj żeński
family 
książkowe, oficjalne
kin
people 
potoczne, nieoficjalne
stock 
książkowe, oficjalne
folk
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich