Translatica, kierunek polsko-angielski
replika rzeczownik, rodzaj żeński;
replica językoznawstwo, sztuka, informatyka, książkowe, oficjalne;
rejoinder książkowe, oficjalne;
retort teatr;
reply prawo, książkowe, oficjalne;
replication celownik, książkowe, oficjalne;
answer;
rebuttal;
replicate;
repartee;
cue;
comeback książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich