Translatica, kierunek polsko-angielski
rekomendacja rzeczownik, rodzaj żeński;
recommendation książkowe, oficjalne;
reference;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich