Translatica, kierunek polsko-angielski
rejwach rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
racket celownik, potoczne, nieoficjalne;
row;
hullabaloo potoczne, nieoficjalne;
rag;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich